Kućna dostava hrane

Određeni broj naših korisnika nije u mogućnosti sam dolaziti u naš Centar po obrok: daleko stanuju, godine starosti, bolest koja ih veže za kuću/stan i slično.

Za njih je organizirana kućna dostava.IMG 2915

Za realizaciju ove projektne aktivnosti imamo vlastito vozilo i dostavljača, koji svaki dan razvozi tople obroke na kućnu adresu korisnika. Ovom uslugom obuhvaćeno je između 55 i 60 korisnika.

  • IMG_4016
  • IMG_4026
  • IMG_4098
  • IMG_4385

S5 Box