Kućna dostava hrane

Određeni broj naših korisnika nije u mogućnosti sam dolaziti u naš Centar po obrok: daleko stanuju, godine starosti, bolest koja ih veže za kuću/stan i slično.

Za njih je organizirana kućna dostava.IMG 2915

Za realizaciju ove projektne aktivnosti imamo vlastito vozilo i dostavljača, koji svaki dan razvozi tople obroke na kućnu adresu korisnika. Ovom uslugom obuhvaćeno je između 55 i 60 korisnika.

  • IMG_2915
  • SAM_3698
  • SAM_3700
  • SAM_3702

S5 Box