Kupatilo

Određeni broj naših korisnika živi u neuslovnim objektima, bez funkcionalnog sanitarnog čvora i tople vode, što im onemogućava redovnu higijenu. Potrebe i problematika sa kojom su se naši klijenti susretali i na koje su nam oni ukazivali, naveli su nas na ideju da za iste namjenski uredimo i stavimo im na raspolaganje jedno kupatilo u svrhu održavanja higijene.2014-07-04-12.19

 

Uzimajući u obzir činjenicu da se tu radi o licima koja zbog starosne dobi, bolesti ili fizičke spriječenosti jednostavno nisu u stanju sami kupati se, obezbjeđena je ispomoć prilikom kupanja, te je za mušku klijentelu zadužen njegovatelj, koji po potrebi i ošiša, obrije i sl. dok korisnicama ispomoć oko kupanja pruža medicinska sestra.

  • 2014-02-11 10.04.38
  • 2014-02-19 10.33.46
  • 2014-07-04-12.19
  • SAM_4600

S5 Box