Prehrambeni paketi

Mjesečna podjela paketa sa prehrambenim artiklima odnosi se na korisnike usluga koji ne mogu da dolaze u narodnu kuhinju, ali su u mogućnosti da sami sebi pripremaju topli obrok tj. kuhaju. Distribucija ovih paketa je redovna svakog mjeseca.CIMG6957

Povremena distribucija paketa sa prehrambenim artiklima se odnosi na osobe koje nam se obraćaju povremeno, najčešće uz preporuku Centra za soc.rad, Crvenog križa,ili po obavještenju nekih drugih ustanova ili organizacija. Uvijek se radi o pojedincu ili porodici gdje je potrebna hitna intervencija odnosno kad isti “ ostanu bez igdje ičeg“.

  • IMG_2971
  • paket 2
  • paket 6
  • zfenix paketi

S5 Box