Profil korisnika

Starije osobe

Osobe od 60 i više godina starosti koje fizički, a ni materijalno nisu u stanju da sebi osiguraju jedan topli obrok dnevno, oni koji nemaju nikakva primanja, ili primaju socijalnu pomoć ; lica sa najnižom penzijom čija penzija nije dovoljna za pokrivanje minimalnih životnih potreba (podstanar-plaća kiriju, kupuje lijekove itd.)

 

Socijalno ugrožene porodice

Višečlane porodice u kojima niko nije zaposlen, niti neko od članova porodice ima stalni izvor primanja, porodice sa više djece, sa bolesnom djecom ili djecom ometenom u razvoju , porodice čiji su članovi starosne dobi ispod 60 godina, i gdje su roditelji eventualno oboljeli te ne mogu obezbjediti prihode.

 

Napuštene osobe

Osobe koje žive same i koje nemaju članova porodice ili srodnika, lica koja potiču iz disfunkcionalnih porodičnih sredina sa trajno narušenim odnosima

Kronično oboljeli (psihijatrijski bolesnici, PTSD, karcinom, dijabetes...)

Ovakve osobe najčešće traže od nas pomoć za kupovini lijekova , pomoć u nabavci prehrambenih artikala, ogrijevnog drveta i sl. jer nemaju sredstava za nabavku istog ili su primanja tj.raspoloživa sredstva nedovoljna

 

Invalidi - civilni i ratni

Mirnodopski i ratni invalidipredstavljaju korisničku grupu koja u Centru FENIX ostvaruju različite vrste usluga a najčešće iz razloga koji su unaprijed već navedeni

 

Povratnici i manjine: Srbi, Hrvati, Romi, ostali

najčešće se radi o starijim osobama- samcima, licima koja nemaju bližih srodnika, ili lica koja je porodica napustila i sa istima ne postoji kontakt

S5 Box